Respiratori

Skema Trek Pernafasan Atas

PENGENALAN SISTEM RESPIRATORI

 

  

 

 

Sel-sel yang hidup di dalam badan kita memerlukan oksigen untuk menjalankan aktivitinya dan menghasilkan karbon dioksida sebagai satu hasil akhirnya. Dua sistem yang membekalkan karbon dioksida ialah sistem kardiovaskular dan sistem pernafasan. Sistem pernafasan terdiri daripada hidung, farinks, larinks, trakea, bronkus dan paru-paru. Ungkapan trek  pernafasan atas merujuk kepada hidung, farinks dan larinks apabila berlaku  jangkitan pada bahagian ini, secara umumnya ia dikenali sebagai jangkitan trek pernafasan atas. Bagaimanapun jika jangkitan ini berlaku di bahagian bakinya, ia dikenali sebagai jangkitan trek pernafasan bawah.

 

            Sel epitelium  yang melapisi trek pernafasan mempunyai silium ( bersilium ). Silium dan filem nipis mukus yang melapisi membran mukus trek pernafasan memainkan peranan penting. Fungsinya adalah untuk memerangkap bahan asing yang kecil, termasuk bakteria dan menolaknya ke arah farinks. Silium menolong menghalang jangkitan pernafasan.

Bronkus | Trakea | Larinks | Paru - Paru & Laluan Udara | Hidung | Rawan | Farinks | Asma | Definasi Asma | Epidemiologi Asma | Pengkelasan Asma Berdasar Simptom | Ujian Fungsi Pulmonari | Faktor-Faktor Penyebab Asma | Gejala Asma | Pengawalan Asma | Merokok | Kandungan Asap Rokok | Spirometri | Keburukan Merokok | Keburukan Merokok Pada Orang Lain | Penagihan Rokok | Butir - butir peribadi saya | Laman Web Kegemaran | Hubungi Saya

Jika ada sebarang komen atau cadangan sila
kemukakan maklumbalas kepada saya