Respiratori
Spirometri

Spirometri 

Perokok mempunyai tahap pengukuran yang rendah walaupun secara klinikalnya adalah normal. Bekas perokok pada umumnya menunjukkan berada pada nilai  pertengahan. Analisis daripada (Michigan,1983) mempamirkan perbezaan ketara dalam FEV 1 dan aliran pada perokok lelaki. Apabila wujud kesan yang berpunca daripada  merokok seperti  batuk dan  kahak, dikenalpasti   bahawa jurang  perbezaan diperolehi dalam FVC. Kepelbagaian perokok untuk satu tempoh dalam FEV 1  pada lelaki normal adalah 0.094 L per 10 tahun atau 40 peratus kesan dariapada tahap umur.

Home

Bronkus | Trakea | Larinks | Paru - Paru & Laluan Udara | Hidung | Rawan | Farinks | Asma | Definasi Asma | Epidemiologi Asma | Pengkelasan Asma Berdasar Simptom | Ujian Fungsi Pulmonari | Faktor-Faktor Penyebab Asma | Gejala Asma | Pengawalan Asma | Merokok | Kandungan Asap Rokok | Spirometri | Keburukan Merokok | Keburukan Merokok Pada Orang Lain | Penagihan Rokok | Butir - butir peribadi saya | Laman Web Kegemaran | Hubungi Saya

Enter supporting content here