Respiratori
Rawan

RAWAN

Rawan
A : Pandangan anterior B : Pandangan posterior

 

Rawan Tiroid

 

Rawan tiroid terdiri daripada dua keping rawan lateral yang bercantum di anterior untuk membentuk halkum (Adam s apple).

 

Rawan Epiglotis

 

Rawan epiglotis berbentuk daun dan terletak di atas larinks. Semasa menelan, rawan epiglotis akan mencondong dan menutup pembukaan larinks untuk menghalang kemasukan makanan ke dalam tempat laluan udara.

 

 

Rawan Krikoid

 

Rawan krikoid berbentuk cecincin dan terletak pada aras tulang servikal ke 6. Bahagian inferiornya melekat pada cecincin pertama rawan trakea.

Home

Bronkus | Trakea | Larinks | Paru - Paru & Laluan Udara | Hidung | Rawan | Farinks | Asma | Definasi Asma | Epidemiologi Asma | Pengkelasan Asma Berdasar Simptom | Ujian Fungsi Pulmonari | Faktor-Faktor Penyebab Asma | Gejala Asma | Pengawalan Asma | Merokok | Kandungan Asap Rokok | Spirometri | Keburukan Merokok | Keburukan Merokok Pada Orang Lain | Penagihan Rokok | Butir - butir peribadi saya | Laman Web Kegemaran | Hubungi Saya

Enter supporting content here